Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ÐT huyện Cát Hải
Thứ năm, 13/1/2022, 10:17
Lượt đọc: 9

Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Tác giả: Phòng Giáo dục và Đào tạo

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

98